מוקד טעינה לחבילות זמן אויר/גלישה ל טעינת טוקמן / סים נטען של כל סוגי הרשתות